จุดเด่นของ
Marketing Automation

อนาคตของการทำการตลาด
อยู่ในมือคุณแล้ว

ท่ามกลางข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่มากมายมหาศาล ทั้ง Demographic data และ Behavioral data ที่เกิดขึ้นบนช่องทางต่างๆทั้ง online และ offline PAM Marketing Automation คือ Platform ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการรวบรวม จัดกลุ่ม และดูแลข้อมูลลูกค้า พร้อมกับช่วยนักการตลาดสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อความที่ใช่ เวลาที่ใช้ และช่องทางที่ใช่ รวมถึงให้คุณออกแบบ Customer Journey ที่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถกำหนดการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาด และนำไปสู่ Awareness Engagement และ Conversion ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Key Feature

CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP)
WITH PDPA / GDRP

ข้อมูลลูกค้าที่มีค่า มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง PAM Marketing Automation เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลรักษา และการขออนุญาตในการใช้ข้อมูลลูกค้า จึงออกแบบระบบให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้งานง่าย อีกทั้งยังออกแบบให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสามารถใช้งาน CDP ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Key Feature

CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP)
WITH PDPA / GDRP

ข้อมูลลูกค้าที่มีค่า มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง PAM Marketing Automation เข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลรักษา และการขออนุญาตในการใช้ข้อมูลลูกค้า จึงออกแบบระบบให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้งานง่าย อีกทั้งยังออกแบบให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสามารถใช้งาน CDP ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

Key Feature

SEGMENTATION &
PUSH MESSAGES CAMPAIGN

ส่งข้อความที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ผ่านช่องทางที่ใช่ สู่ลูกค้ากลุ่มที่ใช่ คือ สูตรความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอล PAM Marketing Automation ช่วยนักการตลาดในการสร้าง segment ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และสร้างแคมเปญให้จัดส่ง message ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถทำได้แบบ automation ตาม condition ที่คุณสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ

Key Feature

CAMPAIGN JOURNEY
BUILDER

ยกระดับอีกขั้นของการสร้าง campaign ให้สอดคล้องกับ customer journey เมื่อการทำการตลาดของคุณไม่ได้ทำแล้วจบไปในครั้งเดียว แต่คุณยังสามารถออกแบบ campaign ในสามารถสื่อสารกับลูกค้า ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการตอบรับของลูกค้าในแต่ละ stage ได้อย่างอิสระอย่างไม่น่าเชื่อ

เรารอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นไอเดียล้ำ ๆ ในการสร้างสรรค์ campaign ของคุณ

Key Feature

CAMPAIGN JOURNEY
BUILDER

ยกระดับอีกขั้นของการสร้าง campaign ให้สอดคล้องกับ customer journey เมื่อการทำการตลาดของคุณไม่ได้ทำแล้วจบไปในครั้งเดียว แต่คุณยังสามารถออกแบบ campaign ในสามารถสื่อสารกับลูกค้า ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการตอบรับของลูกค้าในแต่ละ stage ได้อย่างอิสระอย่างไม่น่าเชื่อ

เรารอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นไอเดียล้ำ ๆ ในการสร้างสรรค์ campaign ของคุณ

...และยังมีฟีเจอร์สำคัญอีกมากมาย
MULTI BRANDS &
DATABASE SUPPORT
DASHBOARD & REPORT ROLE PERMISSION
MANAGEMENT
...และยังมีฟีเจอร์สำคัญอีกมากมาย
MULTI BRANDS &
DATABASE SUPPORT
DASHBOARD & REPORT
ROLE PERMISSION
MANAGEMENT
PAM Marketing Automation
พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ช่วยนักการตลาด
สร้างความได้เปรียบในยุค
Data is King

อยากรู้จัก PAM ให้มากขึ้น ?   ติดต่อเราเลย
PAM Marketing Automation
พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ช่วยนักการตลาด
สร้างความได้เปรียบในยุค
Data is King

อยากรู้จัก PAM ให้มากขึ้น ?   ติดต่อเราเลย